ადმინისტრაცია – BTA

ალინა კუპრავა

იურისტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი
Read Profile

ხათუნა ბეჟიტაშვილი

საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერი
Read Profile

ნანა ხითარიშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი
Read Profile

მარიკა ბერიშვილი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი
Read Profile

ირაკლი ლაღიძე

სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი
Read Profile

მიხეილ მღებრიშვილი

კომპიუტერული უზრუნველყოფის მენეჯერი
Read Profile

მაია ჯიმშელეიშვილი

ელ.ბიბლიოს მმართველი
Read Profile

ფაცურა ბუღაძე

ბიბლიოთეკარი
Read Profile