რექტორი – სოფიო მაჭარაშვილი;

იურისტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი – ალინა კუპრავა;

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი – ნანა ხითარიშვილი;

ბუღალტერი – თამარ ძაძამიძე;

სასწავლო პროცესის მენეჯერი – მარიამ სეფაშვილი;

ექთანი – მარიკა ბერიშვილი;

საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერი – ხათუნა ბეჟიტაშვილი;

სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი – ირაკლი ლაღიძე;

კომპიუტერული უზრუნველყოფის მენეჯერი – მიხეილ მღებრიშვილი;

ბიბლიოთეკარი – ფაცურა ბუღაძე;

ელ.ბიბლიოს მმართველი – მაია ჯიმშელეიშვილი;

ალინა კუპრავა

იურისტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

ნანა ხითარიშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

თეკლე მინდიაშვილი

ბუღალტერი

მარიამ სეფაშვილი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

მარიკა ბერიშვილი

ექთანი

ხათუნა ბეჟიტაშვილი

საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერი

ირაკლი ლაღიძე

სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი

მიხეილ მღებრიშვილი

კომპიუტერული უზრუნველყოფის მენეჯერი

ფაცურა ბუღაძე

ბიბლიოთეკარი

მაია ჯიმშელეიშვილი

ელ.ბიბლიოს მმართველი
Close Menu
X