ბუღალტერი – BTA

ბუღალტრის მეოთხე საფეხური

1 მარიამ ჟვანია

2 ნათია ლობჟანიძე

3 ტარიელი ვეშაპიძე

4 ქეთევან აბესაძე

5 მეგი აბუთიძე

6 ალენ ამითოვი

7 ნანა ბენიაიძე

8 მერი ბოშიშვილი

9 მერი გაზდელიანი

10 მზია გუგულაშვილი

11 ჯანო დამენია

12 მარიამი დოლენჯაშვილი

13 გოჩა ეხვაია

14 თეიმურაზ ზედგენიძე

15 გვანცა თხილაიშვილი

16 გიგა ლიპარტელიანი

17 თამთა პაპავა

18 აილიტა პაპუნაშვილი

19 სულიკო ქაქუთია

20 ანანო ცანავა

21 გიგა გავაკეთაშვილი

22 დავითი ბერიძე