მატერიალური ტექნიკური ბაზა – BTA

 

მატერიალური ტექნიკური ბაზა

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია გთავაზობთ კეთილმოწყობილ, მშიდ და სასიამოვნო (სამუშაო/სასწავლო) გარემოს.