პარტნიორები – BTA

სსიპ პროფესიული კოლეჯი  “სპექტრი”

შპს  “ლანცეტი”

შპს “დიაკორი”

სს “უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი” 

შპს “კომპსერვისი”

შპს “კანისა და  ვენსნეულებათა  ს/კ  ეროვნული ცენტრი”

ა(ა)იპ – “საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი”

შპს “ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი” 

შპს “მკურნალი 2002”

სს “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული  ცენტრი”

შპს “წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო”