პარტნიორები – BTA

სსიპ პროფესიული კოლეჯი  “სპექტრი”

შპს  “ლანცეტი”

შპს “დიაკორი”

სს “უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი” 

შპს “კომპსერვისი”

შპს “კანისა და  ვენსნეულებათა  ს/კ  ეროვნული ცენტრი”

ა(ა)იპ – “საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი”

შპს “პროსერვისი”

შპს “ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი” 

შპს “მკურნალი 2002”

სს “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული  ცენტრი”

შპს “წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო” 

შპს “მკურნალი 2002”

აუდიტორული კომპანია   ი/მ   “ ნინო სამხარაძე”

შპს “უნიმედი კახეთი”

შპს აიტი ელეს გრუპ

შპს “ბედი+”

შპს “ფრეგო”

შპს “ბიზნესის მართვის სისტემები”

ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო

შპს “კერა+”

შპს „სქაინეთი“

ინტელექტ აუდიტი

შპს „აიტისი“

სსიპ შოთა რუსთაველის სახელობის ქ.თბილისის #112 საჯარო სკოლა

შპს „ელ+“

შპს შრომის უსაფრთხოების ცენტრი

ა(ა)იპ ქ.თბილისის #43-ე საბავშვო ბაგა-ბაღი

ა(ა)იპ ქ.თბილისის #46-ე საბავშვო ბაგა-ბაღი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია სი თი ეი

ა(ა)იპ ქ.თბილისის #79-ე საბავშვო ბაგა-ბაღი