პრაქტიკოსი ექთანი მეხუთე საფეხური – BTA

სტუდენტთა სია

1 ფიქრია ქადარია

2 ნატო ფარეხელაშვილი

3 ნინო ჩიხლაძე

4 ლანდა მოსახლიშვილი

5 მარიამ სამჭკუაშვილი

6 თამუნა ჩაჩუა

7 მარიკა ბერიშვილი

8 ეკატერინე კიკნაძე

9 თამარ ხრიკული

10 ია ბერაძე

11 მაია ჩინჩალაძე

12 ნინო ჯაშიაშვილი

13 თამარ ზურაბაშვილი

14 ნინო კობახიძე

15 მარიამ ბალხამიშვილი

16 თამარ ბერიაშვილი

17 ნინო ოთინაშვილი

18 ნანი ბაშარული

19 ლია როშნიაშვილი

20 მარი მატიაშვილი

21 ქეთინო ჯიჯავა

22 ლევანი ჩოხელი

23 გენადი მეტრეველი

24 სალომე გიუნაშვილი

25 ქეთევან ხორიაშვილი

26 ნინო ზაქაიძე

27 მარიამ ცოფურაშვილი

28 ანა ბურნაძე

29 მარი კირვალიძე

30 ლიუდმილა ვიბლიანი

31 ნევრატ ღუკასიან

32 ნათია ნავერიანი

33 ხატია ტაბატაძე

34 ნათია ტაბატაძე

35 ქეთევან ბურნაძე