პროგრამის შემსწავლელ კურსზე რეგისტრაცია

აკადემია გთავაზობთ სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრს

1. ტირით სროლა
2. კრიმინალისტი
3. პრაქტიკული სამართლის სასწავლო პროგრამა
4. ბიბლიოთეკარი
5. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროგრამის ფარგლებში
5.1 სააღმზრდელო პროცესი
5.2 სააღმზრდელო გარემო
5.3 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა
5.4 ადრეული განვითარების თავისებურებები
პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი
 შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიები

აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი პროგრამა:
1. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი
2. ექთნის თანაშემწე
3. ბუღალტრული აღრიცხვა
4. ლოგისტიკა
5. ინფორმაციული ტექნოლოგიები
6. ვებ პროგრამისტი
7. კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი
8. კომპიუტტერული გრაფიკოსი
9. ტუროპერატორი

Close Menu
X