სიახლეები – BTA

სერთიფიკატების გადაცემის ღონისძიება

17 ივლისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის პარტნიორ საზოგადოებრივ კოლეჯ ორიენტირში გაიმართა მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეთათვის სერთიფიკატის გადაცემის ღონისძიება. ღონისძიებაზე მოწვეულნი იყვნენ...
Read More

აკადემიის მოდულური პროგრამის პირველი მერცხლები გასაფრენად მზად არიან!

12 ივლისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში გაიმართა პრაქტიკოსი ექთნის მე- 5 საფეხურის პროფესიული სტუდენტების საწარმოო პრატიკის და პრაქტიკული პროექტის მოდულების სწავლის შედეგების პრეზენტაცია. სტუდენტებმა პროფესიული...
Read More

სამუშაო შეხვედრა მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის აპარატში

2018 წლის 25 ივნისს პროფესიული განათლების შესახებ საკონონმდებლო წინადადებით ავტორთა ჯგუფის (რ.ხუროძე, დ. დავითაშვილი, ა.მაჭარაშვილი) მოთხოვნით, საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის აპარატში ჩატარდა...
Read More

უნარები დასაქმებისთვის ფორუმი

20 – 21 ივნისს, თბილისში, ქორთიარდ მარიოტში გაიმართა ,,უნარები დასაქმებისთვის ფორუმი”. ფორუმზე განხილული იქნა დასაქმებისა და პროფესიული განათლების რეფორმის სფეროში არსებული პროგრამები და მიღწევები ასევე...
Read More

ავტორიზაციის სტანდარტებზე მომუშავე ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

2018 წლის 18 ივნისს შპს ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიაში შედგა ავტორიზაციის სტანდარტებზე მომუშავე ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ აკადემიის პერსონალი და პროგრამების ხელმძღვანელები. შეხვედრის მიზანი...
Read More

მასწავლებლისა და სასწავლუ კურსის შეფასების კითხვარი

მიმდინარე კვირას პროფესიული მომზადება-გადამზადების მოსარგებლეებმა შეავსეს კითხვარი, რომელიც მოიცავს დაწესებულების, ადმინისტრაციის, მასწავლებლისა და სასწავლო კურსის შეფასებას. სასწავლებელი მსგავსი ხასიათის კვლევებს სისტემატურად მიმართავს. აღსანიშნავია , რომ...
Read More

პაციენტი, ჯანმრთელობა, პროფესიონალიზმი

7 ივნისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში გაიმართა პრეზენტაცია თემაზე: “პაციენტი, ჯანმრთელობა, პროფესიონალიზმი”. ორგანიზატორია პრაქტიკოსი ექთნის (მოდულური პროგრამის) მასწავლებელი მარინა წაქაძე. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ მოდულური პროგრამების დანერგვის...
Read More

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება

2018 წლის 05 ივნისს ჩატარდა ტრენინგი მოდულური პროგრამების განმახორციელებელ პირებთან თემაზე: პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება. ტრენინგის მიზანი იყო აკადემიაში დასანერგი პროგრამების პერსონალის ინფორმირება მოდულის...
Read More
1 2 3 14