სიახლეები – Page 2 – BTA

ავტორიზაციის სტანდარტებზე მომუშავე ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

2018 წლის 18 ივნისს შპს ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიაში შედგა ავტორიზაციის სტანდარტებზე მომუშავე ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ აკადემიის პერსონალი და პროგრამების ხელმძღვანელები. შეხვედრის მიზანი...
Read More

მასწავლებლისა და სასწავლუ კურსის შეფასების კითხვარი

მიმდინარე კვირას პროფესიული მომზადება-გადამზადების მოსარგებლეებმა შეავსეს კითხვარი, რომელიც მოიცავს დაწესებულების, ადმინისტრაციის, მასწავლებლისა და სასწავლო კურსის შეფასებას. სასწავლებელი მსგავსი ხასიათის კვლევებს სისტემატურად მიმართავს. აღსანიშნავია , რომ...
Read More

პაციენტი, ჯანმრთელობა, პროფესიონალიზმი

7 ივნისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში გაიმართა პრეზენტაცია თემაზე: “პაციენტი, ჯანმრთელობა, პროფესიონალიზმი”. ორგანიზატორია პრაქტიკოსი ექთნის (მოდულური პროგრამის) მასწავლებელი მარინა წაქაძე. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ მოდულური პროგრამების დანერგვის...
Read More

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება

2018 წლის 05 ივნისს ჩატარდა ტრენინგი მოდულური პროგრამების განმახორციელებელ პირებთან თემაზე: პროგრამების დაგეგმვა, ადაპტირება და განხორციელება. ტრენინგის მიზანი იყო აკადემიაში დასანერგი პროგრამების პერსონალის ინფორმირება მოდულის...
Read More

სწავლის დასრულება!

კრიმინალისტიკის 5 საფეხურის სტუდენტებმა სწავლის დასრულება მანტიებითა და ულამაზესი ტორტით აღნიშნეს. დღემ სახალისო, თბილ და ცოტა სევდიან გარემოში ჩაიარა. ყველამ ერთხმად აღნიშნა , რომ ეს...
Read More

სახანძრო უსაფრთხოებისა და ევაკუაციის ინსტრუქტაჟი (პირველადი)

17 მაისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: სახანძრო უსაფრთხოებისა და ევაკუაციის ინსტრუქტაჟი (პირველადი). რომელიც მოიცავდა თეორიულ და პრაქტიკულ კომპონენტებად. ტრენინგს უძღვებოდა აკადემიის შრომისა...
Read More

კერძო კოლეჯების ასოციაციას სტუმრობდა ესტონეთის დელეგაცია

2018 წლის 15 მაისს კერძო კოლეჯების ასოციაციას სტუმრობდა ესტონეთის დელეგაცია, რომელშიც შედიოდნენ ესტონეთის სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების რექტორები. ასოციაციას უმასპინძლა საქართველოს ბიზნესის აკადემიამ (SBA). ესტონეთის უმაღლეს...
Read More

პარტნიორი კოლეჯების წარმომადგენლებს შორის საინფორმაციო -ანალიტიკური შეხვედრა .

16 მაისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში შედგა საინფორმაციო -ანალიტიკური შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ აკადემიის პერსონალი , მასწავლებლები და სტუდენტები, ასევე პარტნიორი კოლეჯების ორიენტირისა და მომავალის წარმომადგენლები....
Read More