სტუდენტური თვითმართველობა – BTA

2 ნოემბერს  ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში გაიმართა შეხვედრა თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. შეხვედრაზე არჩეულ იქნა თვითმმართველობის პრეზიდენტი და დელეგატები. ხმათა უმრავლესობით თვითმმართველობის პრეზიდენტად არჩეულ იქნა გიორგი ბაჩილავა

9 თებერვალს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის თვითმმართველობის გუნდი შეხვდა აკადამიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს. შეხვედრზე დაიგეგმა სამომავლო ღონისძიებები, რომელიც ორიენტირებული იქნება სტუდენტების აქტიურ ჩართულობაზე. შეხვედრამ წარმატებით და დისკუსიის რეჟიმში ჩაიარა. შემდგომი შეხვედრა გაიმართება მომავალი კვირის პრასკევს.