კრიმინალისტიკის სტუდენტების გასვლითი იმიტირებული გამოცდა – BTA

კრიმინალისტიკის სტუდენტების გასვლითი იმიტირებული გამოცდა