კრიმინალისტიკის სტუდენტების გასვლითი იმიტირებული გამოცდა – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

კრიმინალისტიკის სტუდენტების გასვლითი იმიტირებული გამოცდა