“სტუდენტური კონფერენცია” ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

“სტუდენტური კონფერენცია” ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში