“სტუდენტური კონფერენცია” ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში – BTA

“სტუდენტური კონფერენცია” ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში