სიახლე – BTA

სიახლე

მოდულური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით იმყოფებოდა მხარდაჭერის ექსპერტი
2017 წლის 25 მაისს და 7 ივნისს შპს ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიაში მოდულური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით იმყოფებოდა მხარდაჭერის ექსპერტი ლია კობესაშვილი, რომელიც შეხვდა როგორც კოლეჯის პერსონალს ასევე პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიულ სტუდენტებს. სასწავლებელმა მიიღო კონსულტაცია საინტერესო და საჭირო საკითხებზე, აღნიშნული მიმართულებით შეხვედრები ხელს უწყობს დაწესებულების შიდა ხარისხის განვითარებას რაც ხელსშეუწყობს მოდულურ სისტემაზე გადასვლას

აკადემია მადლობას უხდის ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს და ქალბატონ ლიას მხარდაჭერისათვის