სიახლე – BTA

სიახლე

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია ავტოროზაციის პროცედურის გავლით აპირებს:

დაიმატოს ტუროპერატორის მეხუთე საფეხურისა და ბიბლიოთეკარის მეოთხე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები. ასევე პროგრამის აქტუალობიდან გამომდინარე გაზარდოს პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენთა მისაღები რაოდენობა და დაწესებულების პროფესიულ სტუდენტთა საერთო რაოდენობა.