სიახლე – BTA

სიახლე

ბიზნესისა და ტექნოლგიების აკადემია
2017 წლიდან აცხადებს მიღებას
შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
1. პრაქტიკოსი ექთანი – V საფეხური
2. ინფორმაციული ტექნოლოგი – III საფეხური
3. ინტერნეტ ტექნოლოგი (ვებ სპეციალისტი) – III საფეხური
4. ბუღალტერი
5. კრიმინალისტი – III, IV, V საფეხური (16 წლიდან)
✔ასევე აკადემია ემზადება ტუროპერატორის და ბიბლიოთეკარის პროფესიული პროგრამის დამატებისთვის.
საბუთების მიღება წარმოებს შემდეგ მისამართზე:თბილისი, ც.დადიანის ქ.28
☎ 593 303 211; 2 66 99 94; 224 95 57;
574 00 80 80;
ვებ გვერი: www.bta.edu.ge
Facebook: fb.com/bta.edu.ge
✉: btaedu@yahoo.com
სასწავლებლის საკუთრებაშია:
✔საკუთარი შენობა
✔ უახლესი კომპიუტერული ტექნიკა
✔ დარგის შესაბამისი კაბინეტ-ლაბორატორიები
✔ ცენტრალური გათბობა
✔ უკაბელო ინტერნეტ (WiFi)
✔ აღჭურვილია სამეთვალყურეო კამერებით
✔საწარმოო პრაქტიკა წარმატებულ კომპანიებში
✔ სპეციალური ლიტერატურით უზრუნველყოფილი
ბიბლიოთეკა
✔ კოლეჯის სასწავლო პროცესს/მასტერკლასებს ახორციელებენ
ცნობილი პროფესიული/დარგის სპეციალისტები.