სიახლე – BTA

სიახლე

31 ივლისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში დაიწყო მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების სახელმწიფო პროგრამა. მოსარგებლეები გაეცნენ სასწავლებლის გარემოსა და პირობებს, ჩაუტარდათ ცხრილით გათვალისწინებული ლექციები.