სიახლე – BTA

სიახლე

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის კიდევ ერთი ღირსეული წარმატება!….
⭐⭐⭐16 აგვისტოს პროფესიული საგანამანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის გადაწყვეტილებით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ დაიმატა ✅ტუროპერატორის და ✅ბიბლიოთეკარის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და ასევე არსებული კვოტა- 220 სტუდენტის ზღვრული რაოდენობა გაზარდა 385 სტუდენტის ზღვრული რაოდენობით.
‼️🌺მადლობას ვუხდით ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფს სანიმუშო მუშაობისთვის და დადებითი (უხარვეზო) შეფასებისთვის, ასევე მადლობას ვუხდით ავტორიზაციის საბჭოს მიღებული გადაწყვეტილებისთვის. აკადემია მზად არის პროფესიულ განათლებაში ყველა სასიკეთო სიახლე გაიზიაროს.
‼️სასწავლებლის პერსონალსა და სტუდენტებს ვულოცავთ კიდევ ერთ წინგადადგმულ ნაბიჯს .