მოსარგებლეების საყურადღებოდ – BTA

მოსარგებლეების საყურადღებოდ

მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეების კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ!   სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მოსარგებლეები გთხოვთ მობრძანდეთ სერტიფიკატების წასაღებად 25-დან 29 დეკემბრამდე 11-დან 16 საათამდე.