სიახლე – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

სიახლე

9 თებერვალს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის თვითმმართველობის გუნდი შეხვდა აკადამიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს. შეხვედრზე დაიგეგმა სამომავლო ღონისძიებები, რომელიც ორიენტირებული იქნება სტუდენტების აქტიურ ჩართულობაზე. შეხვედრამ წარმატებით და დისკუსიის რეჟიმში ჩაიარა. შემდგომი შეხვედრა გაიმართება მომავალი კვირის პრასკევს.