სიახლე – BTA

სიახლე

8 დეკემბერს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ორგანიზებით სასტუმრო ბილტმორში 2017 წლის შემაჯამებელი რიგით მე–14 დასაქმების ფორუმი ჩატარდა.

ფორუმში მონაწილეობა მიიღო ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებული კურსდამთავრებული და შრომის ბაზრის საინფორმაციო მართვის სისტემაში worknet.gov.ge -ზე დარეგისტირებული სამუშაოს მაძიებლები.

კოლეჯებში გადამზადებულ მოქალაქეებს მიეცათ საშუალება, უკვე მიღებული ცოდნითა და გამოცდილებით წარმდგარიყვნენ დამსაქმებლების წინაშე.