პრაქტიკული გაკვეთილი – შემთხვევის ადგილას აღმოჩენილი ნივთმტკიცებები – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

პრაქტიკული გაკვეთილი – შემთხვევის ადგილას აღმოჩენილი ნივთმტკიცებები

2 აპრილს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ჩატარდა პრაქტიკული გაკვეთილი თემაზე: შემთხვევის ადგილას აღმოჩენილი ნივთმტკიცებების ამოღება, შეფუთვა და გამოსაკვლევად გადაგზავნა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო ფიცრიდან, ქვიდან, ბალახიდან და საკვები პროდუქტიდან (ვაშლიდან) წითელი ფერის ლაქის არსებობის აღმოჩენა, კერძოდ სისხლის, რომელიც მოხდა მიმღებ ობიექტთან ერთად ამოღება, შეფუთვა და გამოსაკვლევად გადაგზავნა.

ასევე მოხდა ნივთმტკიცებათა ფოტოგრაფირება. სისხლის ნიმუშზე განხორციელდა ულტრაიისფერი განათებით დაკვირვება. ასევე განხილული იქნა სპეციალური ლაზერის საშუალებით როგორ მოვახდინოთ ტყვიის ტრაექტორიის განსაზღვრა, კერძოდ საიდან მოხდა გასროლა და რა მიმართულებით.