შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ქ. კახის პროფესიულ ლიცეუმში – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ქ. კახის პროფესიულ ლიცეუმში

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი შეხვდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, ქალაქ კახის პროფესიული ლიცეუმის დირექტორს ბ-ნ ქამალ მუხთარლის, სადაც განხილული იქნა მოდულური სწავლების დანერგვასთან დაკავშირებული საკითხები და სიახლეები, ვინაიდან მოდულური სისტემის დანერგვა მიმდინარეობს აზერბაიჯანშიც.

ასევე მათ ისაუბრეს სამომავლო გეგმებზე და ურთიერთ თანამშრომლობის საკითხებზე.