ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი – BTA

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიასა და კიევის ბიზნესისა და სამართლის კოოპერატიულ ინსტიტუტს შორის გაფორმდა ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი

მემორანდუმი მიზნად ისახავს ორმხრივი ურთიერთობის განვითარებას.
ხელშეკრულება ითვალისწინებს სტუდენტთა, ლექტორთა გაცვლით პროგრამებს და ერთობლივ კვლევით პროექტებს.
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მთავარი პრიორიტეტი განათლების ინტერნაციონალიზაციაა. აკადემია აცნობიერებს განათლების გლობალური ბაზრის მოთხოვნებს და მხარს უჭერს საგანმანათლებლო პროგრამებში საერთაშორისო გამოცდილების გაძლიერებას, რომელიც მოიცავს სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მონაწილეობას ერთობლივ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და საერთაშორისო თანამშრომლობას კვლევითი პროექტების ფარგლებში.
მემორანდუმს ხელი მოაწერეს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის რექტორმა, სოფიო მაჭარაშვილმა და კიევის ბიზნესისა და სამართლის კოოპერატიუ ინსტიტუტის რექტორმა ტეტიანა კამინსკამ.