ბიბლიოთეკარის სასერთიფიკატო კურსი – BTA

ბიბლიოთეკარის სასერთიფიკატო კურსი

23 აპრილს შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში წარმატებით დასრულდა მეორე ეტაპი, ბიბლიოთეკარის ავტორიზებული მოდულური პროგრამის საფუძველზე შემუშავებული მოკლევადიანი სერთიფიცირებული კურსი.