პაციენტი, ჯანმრთელობა, პროფესიონალიზმი – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

პაციენტი, ჯანმრთელობა, პროფესიონალიზმი

7 ივნისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში გაიმართა პრეზენტაცია თემაზე:
“პაციენტი, ჯანმრთელობა, პროფესიონალიზმი”.
ორგანიზატორია პრაქტიკოსი ექთნის (მოდულური პროგრამის) მასწავლებელი მარინა წაქაძე.
პრეზენტაციას ესწრებოდნენ მოდულური პროგრამების დანერგვის ფარგლებში გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ნინო ბალანჩივაძე,
ექიმები თამარ მამაცაშვილი-ჟურნალ მკურნალის, მედია ჰოლდინგის მთავარი რედაქტორი და ნანა ჯანჯალია-ექიმი ფტიზიატრი.