ავტორიზაციის სტანდარტებზე მომუშავე ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

ავტორიზაციის სტანდარტებზე მომუშავე ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

2018 წლის 18 ივნისს შპს ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიაში შედგა ავტორიზაციის სტანდარტებზე მომუშავე ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ აკადემიის პერსონალი და პროგრამების ხელმძღვანელები. შეხვედრის მიზანი იყო შესრულებული სამუშაოების ანალიზი და რექტორისათვის გაწეული სამუშაოების შესახებ მოხსენების წარდგენა, ხოლო დასასრულს დაიგეგმა დარჩენილი სამუშაოების შესრულების ვადები.