იმიტირებული ავტორიზაციის პროცესი – BTA

იმიტირებული ავტორიზაციის პროცესი

აკადემიაში ჩატარდა იმიტირებული ავტორიზაციის პროცესი , სადაც ჩართული იყვნენ ადმინისტრაციული პერსონალი და პროგრამის ხელმძღვანელები. შეხვედრა აღმოჩნდა ნაყოფიერი და საინტერესო, მიგვაჩნია რომ სწორედ ასეთი აქტიური და თანმიმდევრული მუშაობით მიიღწევა საუკეთესო შედეგები.