ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

2018 წლის 12 სექტემბერს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიას 6 წლის ვადით მიენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი 7 მოდულურ პროგრამაზე: 1.შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები  2.ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი 3.ბუღალტრული აღრიცხვა 4.ინფორმაციის ტექნოლოგია 5.ვებ ინტერფეისის დიზაინერი 6.პრაქტიკოსი ექთანი 7.ტუროპერატორი აღსანიშნავია, რომ საბჭოს წევრებმა ისაუბრეს შრომის…

Read More