რექტორის შეხვედრა ნაძალადევის რაიონში მდებარე ბაღის ხელმძღვანელებთან – ბიზნესისა და ტქნოლოგიების აკადემია

რექტორის შეხვედრა ნაძალადევის რაიონში მდებარე ბაღის ხელმძღვანელებთან

19 ნოემბერს აკადემიის რექტორი შეხვდა ნაძალადევის რაიონში მდებარე ბაღის ხელმძღვანელებს. მხარეებმა განიხილეს ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიული პროგრამის ფარგლებში არსებული მიდგომები და სწავლების მეთოდოლოგიები. დაგეგმეს სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები.