2019 წლის 17 სექტემბერს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების გადაწყვეტილებით შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ მოიპოვა უფლება საგანმანათლებლო საქმიანობა განახორციელოს ქ. საჩხერესა და თბილისის ახალ სასწავლო კორპუსში, ასევე დაემატა კიდევ 5 საგანმანათლო პროგრამა

🎆 2019 წლის 17 სექტემბერს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების გადაწყვეტილებით შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ მოიპოვა უფლება საგანმანათლებლო საქმიანობა განახორციელოს ქ. საჩხერესა და თბილისის ახალ სასწავლო კორპუსში, ასევე დაემატა კიდევ 5 საგანმანათლო პროგრამა🎇
1. მშენებლობის წარმოება
2. ელექტროობა
3. საოფისე საქმე
4. საბაჟო საქმე
5. აღზრდელი
✨🎊 აღსანიშნავია, რომ საბჭოს წევრებმა დადებითად შეაფასეს აკადემიის მიერ წამოწყებული საქმიანობა ქალაქ საჩხერეში

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X