ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია მშენებლობის მწარმოებლის დუალურ პროგრამის განმახორციელებელი ერთადერთი კერძო ავტორიზებული სასწავლებელია❗️

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია მშენებლობის მწარმოებლის დუალურ პროგრამის განმახორციელებელი ერთადერთი კერძო ავტორიზებული სასწავლებელია❗️
👷🏻‍♂️👷🏼‍♀️ აღნიშნულ პროგრამაზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების შერჩევის მიზნით კონკურსი ჩაატარა რექტორის ბრძანებით შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ,რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ :აკადემიის რექტორი, ხარისხის მენეჯერი და პარტნიორი ორგანიზაციის სამშენებლო კომპანიის ოლპი ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი ბერაძე. კონკურსის შედეგად შეირჩა აპლიკანტები, რომლებმაც მოიპოვა სტუდენტის სტატუსი .
დუალური პროგრამა გულისხმობს სწავლის შედეგების 50 % მეტის მიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში..ოლპი ჯგუფი პროფესიულ სტუდენტებს სწავლის პერიოდში სტიპენდიას გადაუხდის,ხოლო სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმებასაც პირდება,ეს დიდი სტიმულია მათთვის.👏🌷

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X