ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია ISO 9001:2015 სერტიფიკატის მფლობელია, რომლის გადმოცემას საზეიმო ვითარებაში გაიმართა

📯📯ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია ISO 9001:2015 სერტიფიკატის მფლობელია, რომლის გადმოცემას საზეიმო ვითარებაში გაიმართა 📯📯
01 ივნისიდან აკადემიამ დაიწყო მზადება ISO 9001:2015 დასანერგად, სერთიფიცირებული აუდიტორების მიერ პერიოდულად მოწმდებოდა აკადემიის ხარისხის მართვის სისტემა და მათი დასკვნის საფუძველზე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია აღიარებულ იქნა სტანდარტის ISO 9001:2015 შესაბამისობაზე, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მაშტაბით აკადემია დღეისათვის ერთადერთი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც ფლობს ISO სერთიფიკატს, რომელმაც მოიპოვა სანდოობა და აღიარება საერთაშორისო დონეზე 54 ქვეყანაში;

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X