📣📣მიმდინარე წლის 0️⃣7️⃣ თებერვალს შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ჩატარდა პროფესიული განათლების მასწავლებელთათვის სამუშაო ვორქშოპი

📣📣მიმდინარე წლის 0️⃣7️⃣ თებერვალს შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ჩატარდა პროფესიული განათლების მასწავლებელთათვის სამუშაო ვორქშოპი/ ტრენინგი თემაზე: ეფექტური კომუნიკაცია და სწავლების თანამედროვე სწავლების მეთოდები
🔷თემატიკა მოიცავდა შემდეგ საკითხებს:
🔸 საუბრის მართვის ტექნიკები: აქტიური მოსმენა, შეკითხვების დასმა.
🔸კომუნიკაციის პროცესში არავერბალური სიგნალების მნიშვნელობა;
🔸 ნეგატიური ინფორმაციის გადაცემის ტექნიკები.
🔸 პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება
🔴 ISO 9001:2015 – ფარგლებში ჩვენი პოლიტიკის ნაწილია: შენარჩუნდეს და გაიზარდოს პერსონალის კვალიფიკაცია და მოტივაცია გაწეული მომსახურების დონის მუდმივი გაუმჯობესების მიზნით. მსგავსი ღონისძიებები აკადემიაში ყოველწლიურად იგეგმებოდა და ხორციელდებოდა, თუმცა 🔴 ISO 9001:2015 -დანერგვამ გაზარდა პასუხისმგებლობა და მისწრაფება უზრუნველყოს საგანმანათლებლო მომსახურების მაღალი ხარისხი, ახალი სწავლების ტექნოლოგიებისა და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X