2020 წლის 14 თებერვალს შპს ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიაში პროფორიენტაციის მიზნით იმყოფებოდნენ ქ.თბილისის N 118 საჯარო სკოლის 11 კლასის მოსწავლეები კლასის დამრიგებელი ქალბატონი თამუნა მურველაშვილის ხელმძღვანელობით.

📯📯2020 წლის 14 თებერვალს შპს ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიაში პროფორიენტაციის მიზნით იმყოფებოდნენ ქ.თბილისის N 118 საჯარო სკოლის 11 კლასის მოსწავლეები კლასის დამრიგებელი ქალბატონი თამუნა მურველაშვილის ხელმძღვანელობით.
👧👦მოსწავლეები დაესწრნენ საექთნო განათლების პროგრამის ფარგლებში პრაქტიკულ მეცადინეობას. მოდულის განმახორციელებელმა ქალბატონმა მარინა წაქაძემ მოსწავლეები ჩართო სიმულაციურ თამაშებში, რამაც დიდი ინტერესი გამოიწვია.
💐დასასრულს სტუმრებმა დაათვალიერეს აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და სასწავლო რესურსები,
გაეცნენ პროგრამების სპეციფიკას და მოთხოვნებს .

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X