ტრენინგი: სამუშაო/სასწავლი სივრცეში ახალი კორონავირუსის (COVID19) გავრცელების თავიდან აცილების მექანიზმები

🔴20 მაისს 16:00 საათზე გაიმართა ტრენინგი/ინსტრუქტაჟი აკადემიის პერსონალისა და პროფესიული სტუდენტებისთვის!
🔴ტრენინგის თემა: სამუშაო/სასწავლი სივრცეში ახალი კორონავირუსის (COVID19) გავრცელების თავიდან აცილების მექანიზმები
ტრენინგის მიზანი: ინსტრუქტაჟი, სამუშაო სივრცეებში და სამუშაო ადგილებზე,
დასაქმებულთა და სხვა პირთა შორის ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების
თავიდან აცილებისთვის აუცილებელი ორგანიზაციული და ტექნიკური ღონისძიებების
განსაზღვრის და მათი განხორციელების მეთოდების შესახებ, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრის მითითებების, ასევე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია რეკომენდაციების
გათვალისწინებით
🔵ინსტრუქტაჟი ჩაატარა მოწვეულმა ტრენერმა  ზურაბ პავლიაშვილმა

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X