პრაქტიკული კომპონენტის შედეგების დადასტურება შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიულ პროგრამაზე.
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროგრამის სტუდენტებმა პრაქტიკული კომპონენტის შედეგები დაადასტურეს.

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X