პროფესიული მასწავლებელი – მერი ჯალიაშვილი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საექთნო განათლების პროგრამის ბიოქიმიის მოდულის პროფესიულმა მასწავლებელი აქტიურად ჩაერთო განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ჩარჩო დოკუმენტის “საექთნო განათლების ” მოდულების შეფასების ინსტრუმენტების ბანკის შექმნის პროცესში.

თითოეული დარგის სპეციალისტის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადია!

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია მადლობას უხდის ქალბატონ მერი ჯალიაშვილს.

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X