სასწავლო სივრცე ონლაინ სწავლებისთვის
დისტანციური სასწავლო პროცესის ხარისხიანად წარმართვის მიზნით, პროფესიულმა სტუდენტმა თავადვე უნდა უზრუნველყოს ინტერნეტთან წვდომა, მიკროფონის და ვიდეო თვალის გამართვა.
თუ პროფესიული სტუდენტი ვერ მოაწესრიგებს აღნიშნულ საკითხებს, აკადემიის დირექცია გამოთქვამს მზაობას, სასწავლებლში სტუდენტისთვის გამოყოს საჭირო სივრცე, ონლაინ სწავლების პროცესში შეუფერხებელი ჩართვისთვის.

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X