საჯარო ლექცია
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ელექტრონული ფორმატით ჩატრდა საჯარო ლექცია “უსაფრთხოების სტანდარტები მოგზაურობისას”.
ლექციას უძღვებოდა ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ილია ოქრომელიძე.
ლექციის შინაარსობლივი მხარე მოიცავდა უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდრტებს, ეკოტურიზმის საფრთხეებს, მოგზაურობისას გასათვალისწინებელ აქტივობებს და ა.შ. შეხვედრის ბოლოს მსმენელებსა და მომხსენებელს შორის გაიმართა დისკუსია კითხვა-პასუხის რეჟიმში.
ჩვენ ვაგრძელებთ საჯარო ლექციების ციკლს!

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X