პროფესიული მომზადების სახელმწიფო პროგრამა
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია გთავაზობთ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ მოკლევადიან პროფესიულ პროგრამებს.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
📌 ადმინისტრაციული ასისტირება _ სრული ზოგადი განათლება;
📌 საოფისე, სამეურნეო მარაგების და საარქივო დოკუმენტაციის მართვა _ სრული ზოგადი განათლება;
📌 სისტემური ადმინისტრირება _ საბაზო განათლება;
📌 ელექტრო ტექნოლოგია და უსაფრთხოება _ საბაზო განათლება, მინიმალური ასაკი 18 წელი;
📌 კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამები _ სრული ზოგადი განათლება;
📌 საბაჟო დეკლარირება _ საბაზო განათლება.
სწავლა განხორციელდება ონლაინ მეთოდით.
რეგისტრაცია შესაძლებელია 8 დეკემბრის ჩათვლით. ადგილები შეზღუდულია.
გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერთიფიკატი

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X