ონლაინ ინსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოებაში
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ჩატარდა ონლაინ ინსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოებაში.
10 დეკემბერს გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ აკადემიის თანამშრომლები და სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირები.
ტრენინგს უძღვებოდა უსაფრთხოების ინჟინერიისა და რისკების შეფასების მაგისტრი, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი თემურ რაზმაძე.

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X