ალექსანდრე ჯეჯელავას შეხვედრა მასწავლებლებთან 21.09.2018

მისასალმებელია რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ბატონი ლექსანდრე ჯეჯელავა კერძო პროფესიული სასწავლებლების ხელმძღვანელებსა და პედაგოგებს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი იყო პროფესიული განათლების განვითარების პერსპექტივებსა და სამომავლო გეგმებზე.
აღნიშნული შეხვედრა საჭირო და დროული იყო, რადგან დასაქმების ერთერთი საშუალება პროფესიული სპეციალისტების მომზადებაა, ხოლო ჩვენი ახალგაზრდების დიდ ნაწილს კი, მხოლოდ უმაღლესი განათლება მიაჩნია წარმატების საფუძვლად.
პროფესიული განათლების განვითარებისათვის საჭიროა ახალი ღონისძიებების გატარება. ერთ-ერთ ასეთ ღონისძიებად მიმაჩნია: ეროვნული გამოცდებიდან უნდა განთავისუფლდეს ის აბითურიენტები რომლებმაც დაამთავრეს- პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი – ს ა ს წ ა ვ ლ ე ბ ე ლ ი.

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X