შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროგრამის პროფესიული სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკაზე

მოდულის განმახორციელებელი პირის კოტე ნანობაშვილის ხელმძღვანელობით შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების სტუდენტები – საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო(დასაქმების) ადგილებზე მოდულის ფარგლებში იმყოფებოდნენ ,,ჰენკელის” საწარმოო გარემოში (მე- 4 შედეგი საფრთხეების პრევენციისა და რისკების შემცირების ღონისძიებების გატარება). აღნიშნული შედეგის ათვისება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დაუფლება დაგეგმილი იყო და განხორციელდა პრაქტიკის ობიექტზე. სტუდენტებს ადგილზე დახვდათ აუცილებელი სტანდარტების მიხედვით დაცული გარემო, სასწალებლის ადმინისტრაცია მადლობას უხდის ორგანიზაცია ჰენკელს მასპინძლობისთვის.

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X