სამუშაო შეხვედრა მცირე და საშუალო ზომისა და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ

2018 წლის 21 ნოემბერს, ქ. ბათუმში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მცირე და საშუალო ზომისა და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ. აღნიშნული შეხვედრის მიზანია მე-IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტის (GFRS) დანერგვის ხელშეწყობა და განვითარება რეგიონებში.

შეხვედრის ფარგლებში, აუდიტორიის წინაშე სიტყვით წარდგნენ სამსახურისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მათ საზოგადოებას გააცნეს მცირე და საშუალო ზომისა და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი. განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი, თვითსწავლების დოკუმენტი და ანგარიშგების წარდგენის წესი. ასევე, გაიმართა პანელური დისკუსია თემაზე: „ მე-4 კატეგორიის საწარმოების, მათ შორის ქალის საკუთრებაში არსებული საწარმოების გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები“.

აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდნენ რეგიონებიდან მოწვეული სტუმრები, ბიზნეს ასოციაციებისა და სხვადასხვა პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენლები. და
2018 წლის 21 ნოემბერს, ქ. ბათუმში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მცირე და საშუალო ზომისა და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ. აღნიშნული შეხვედრის მიზანია მე-IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტის (GFRS) დანერგვის ხელშეწყობა და განვითარება რეგიონებში.

შეხვედრის ფარგლებში, აუდიტორიის წინაშე სიტყვით წარდგნენ სამსახურისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მათ საზოგადოებას გააცნეს მცირე და საშუალო ზომისა და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი. განიხილა ისეთი საკითხები, როგორიცაა გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი, თვითსწავლების დოკუმენტი და ანგარიშგების წარდგენის წესი. ასევე, გაიმართა პანელური დისკუსია თემაზე: „ მე-4 კატეგორიის საწარმოების, მათ შორის ქალის საკუთრებაში არსებული საწარმოების გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები“.

აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდნენ რეგიონებიდან მოწვეული სტუმრები, ბიზნეს ასოციაციებისა და სხვადასხვა პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X