შემაჯამებელი საჩვენებელი ღონისძიება ბაგა-ბაღში
dav

🎉💥ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მოკლევადიანი პროგრამის ბაგა-ბაღის მსმენელებმა სწავლის პერიოდში შესწავლილი საგნების შესაბამისად საწარმოო პრაქტიკის ობიექტზე ქ. თბილისის N 43 საბავშვო ბაღში შემაჯამებელი საჩვენებელი ღონისძიება გამართეს. 👏
🌍🌏ღონისძიების ფარგლებში მათ შეძლეს გაეცოცხლებინათ და აემღერებინათ პლანეტები. ☀️🌚🌞
ამ ლამაზი დღისთვის აკადემია განსაკუთრებით დიდ მადლობას უხდის 43 საბავშვო ბაღის დირექტორს – ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროგრამის ხელმძღვანელს ქალბატონ ქეთევან ბერიანიძეს, ასევე პროგრამაში ჩართულ მასწავლებს და მსმენელებს, ჩვენ მიერ გაწეული შრომის განსაკუთრებულად წარმოჩენისთვის.

Close Menu
X