სასწავლო პრაქტიკის პროცესი

👷‍♂️👷‍♀️♻️შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X