სერტიფიკატების გადაეცემა

📯📯მიმდინარე წლის 14 ივნისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მიერ განხორციელებული
“სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება -გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის” კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ 🎊🎉
წარმატება და წინ სვლა თითოეულ კურსდამთავრებულს 

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X