პრაქტიკული მეცადინეობის პროცესი „ზაჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე“ 

👷‍♂️👷‍♀️შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამა
👷‍♂️👷‍♀️პრაქტიკული მეცადინეობის პროცესი „ზაჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე“
მასპინძელი კომპანია – ”ენერგოპროჯორჯია”
👷‍♂️👷‍♀️მონაწილეებმა ჩაატარეს საფრთხეების გამოვლენა და შესაბამისი რისკების შეფასება.
 ადგილზევე ოპერატიულად მოხდა რიგი რეკომენდაციების გაცემა და ისკების შეფასება
🗂️📝შედგები გადაეცემა კომპანია ”ენერგოპროჯორჯიას”

 

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X