საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ავტორიზებულია

2019 წლის 10 ივლისს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით ბიზნესისა და ტექნოლობიების აკადემიამ  გაიარა ავტორიზაცია საექთნო განათლების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X