აკადემიის საჩხერის განყოფილებაში ჩატარდა იმიტირებული ავტორიზაციის პროცესი

2019 წლის 5 აგვისტოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საჩხერის განყოფილებაში ჩატარდა იმიტირებული ავტორიზაციის პროცესი , სადაც ჩართული იყვნენ ადმინისტრაციული პერსონალი და პროგრამის ხელმძღვანელები, ასევე საწარმოო პრაქტიკის ინსტრუქტორები. შეხვედრა აღმოჩნდა ნაყოფიერი და საინტერესო, მიგვაჩნია რომ სწორედ ასეთი აქტიური და თანმიმდევრული მუშაობით მიიღწევა საუკეთესო შედეგები.

კომენტარის დატოვება

Close Menu
X